همایش تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
islamicculture
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
مکان: نجف‌آباد – دانشگاه ازاد اسلامی
گروه بندی: فرهنگ و تاریخ
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۴۲۲۹۱۱۱۱
نمابر:
آدرس سایت: Islamicculture.iaun.ac.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
الف) مباحث نظری: تسامح و مدارا در حوزه های : ادبیت ، جامعه شناسی ، فلسفه ، روانشناسی ، سیاست و…
ب) تسامح و مدارا در تاریخ ( ایران پیش از اسلام ، تاریخ ایران اسلامی و تاریخ اسلام )
۱- سیاست (رابطه دولت و حکام ، والیان، درباریان، دیوانیان، امرا و عامه مردم و……)
جامعه ( اقلیتهای دینی و مذهبی ، طبقات اجتماعی ، قومیتها ، موسسات و نهادها ، آموزش و……)
۳- هنر (معماری ، خطاطی ، نقاشی ، صنایع ، موسیقی و……)۴۰ فرهنگ عامه (زندگی روزمره ، خلق و خو ، معامله ، دوستی و مراوده ، رابطه بینا فردی ، آداب و رسوم ، عرف اجتماعی و…)
ج) تسامح و مدارا در فرهنگ و تمدن اسلامی :
۱- قران وسیره پیامبر و ائمه
۲- متون دینی و کلامی
۳-فقه و حقوق ( ارث ، مهریه ، فتاوا ، ارتدادو…
۴-تصوف و عرفان
۵-فرق اسلامی
۶- اخلاق و رفتار شناسی (رفتار با اقلیت ،اسرا ، قبایل ، زنان و……).
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی