کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ شروع: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
مکان: مشهد – دانشگاه فردوسی
گروه بندی: علوم پایه
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دبیرخانه کنگره
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۵۹۰۲۴۷۷۱
نمابر:
آدرس سایت: Gen2017.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
ژنتیک گیاهی
ژنتیک انسانی
ژنتیک جانوری
ژنتیک پزشکی قانونی
سلول های بنیادی
ژنتیک ریزسازواره های
ذخایر ژنتیکی
فناوری های نوین در ژنتیک
اخلاق، قوانین و مقررات ژنتیک
مهندسی ژنتیک
فناوری های نوین در بیوتکنولوژی
فناوری های نوین ژنومیکس
بیوتکنولوژی پزشکی
بیوتکنولوژی گیاهی
بیوتکنولوژی دارویی و صنایع غذایی
بیوتکنولوژی ریزسازواره ها
بیوتکنولوژی جانوری
بیوانفورماتیک و ریزسازواره ها
مباحث اخلاقی در بیوتکنولوژی
نانوبیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی صنعت و معدن
بیوتکنولوژی محیط زیست
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر لطفی
امکان ارسال مقاله: بلی