عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پایدار در کسب و کار

تاریخ شروع: جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از میرداماد – کوچه فلسفی
گروه بندی: کسب و کار
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: گروه مشاوران توسعه راه حل های کسب و کار
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۶۴۰۳۱۵۰
نمابر:
آدرس سایت: www.dbsag.com
آدرس ایمیل:
موضوعات: بررسی سطح برنامه‏ ریزی (استراتژی) در کسب‏و‏کار
(بررسی سطح معماری (مدل کسب‏و‏کار
(بررسی سطح اجرا (فرایندهای کسب‏و‏کار
محتوای دوره
دوره عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پایدار در کسب‏‏و‏کار شامل سه فصل به شرح زیر می باشد:
• بررسی سطح برنامه‏ریزی (استراتژی) در کسب‏و‏کار
o تعریف استراتژی
o بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کسب‏و‏کار
o بررسی عوامل داخلی کسب‏و‏کار
o تعیین گزینه‏ها و راهکارها
o اجرای گزینه‏ها و راهکارها
o کنترل و ارزیابی برنامه‏ریزی
• بررسی سطحر معماری (مدل کسب‏و‏کار)
o شروع یک کسب‏و‏کار
o اجزای سازنده مدل کسب‏و‏کار
o الگوهای مدل کسب‏و‏کار
o تکنیک‏های طراحی مدل کسب‏و‏کار
o استراتژی و مدل کسب‏و‏کار
o ارزیابی مدل کسب‏و‏کار
• بررسی سطح اجرا (فرایندهای کسب‏و‏کار)
o مدیریت فرایندهای کسب‏و‏کار
o مدل سازی فرایندهای کسب‏و‏کار
o تحزیه و تحلیل فرآیند های کسب‏و‏کار
o طراحی فرایند های کسب‏و‏کار
o ارزیابی عملکرد فرآیند های کسب‏و‏کار
توضیحات تکمیلی: هدف دوره
با توجه به تغییرات روزافزون و رقابتی‏ تر شدن محیط کسب‌وکار نیاز به الگویی که از طریق آن بنگاه‏ها موقعیت مناسب و رقابتی را برای خود فراهم نمایند احساس می‏شود. در این خصوص هدف دوره "عوامل تاثیر‏گذار بر موفقیت پایدار در کسب‏و‏کار" ارائه الگویی سیستماتیک و نظام‏ مند جهت تشریح، معرفی چالش‏ ها و راهکارهای حوزه کسب‏و‏کار در سه سطح برنامه‏ ریزی، معماری و اجرا برای مخاطبینی است که در فرآیند پیچیده خلق و توسعه محصولات/خدمات خود گرفتار گردید
ه ‏اند، می‏باشد.
نام مسئول یا دبیر همایش: فیروزه زمانی فخار
امکان ارسال مقاله: خیر