همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها

تاریخ شروع: پنج شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: فناوری نانــــــو
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۳۶۳۴۰۲۱۹۸
نمابر:
آدرس سایت: www.Iauet.cnf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
• نانو کامپوزیت ها (شامل انواع کامپوزیت ها و پلیمرها با مصارف ساختمانی و صنعتی، تجهیزات پژشکی و ورزشی )
• نانو ذرات (شامل انواع نانو ذرات فلزی و غیر فلزی با مصارف صنعتی، کشاورزی و زیستی و تجهیزات پزشکی)
• نانو ساختارها (شامل وسایل تجاری که در آن از فناوری نانو بهره جسته باشد مانند نانو فیلترها ، سلول های خورشیدی، نانو داروها، نانو الیاف، نانو جاذب ها، نانو کاتالیست ها و غیره )
• نانو سنسورها (شامل انواع سنسورهای فیزیکی- خازنی-شیمیایی- اپتیکی- الکترونیکی و غیره که در آن از فناوری نانو بهره جسته باشد)
• نانو سیال ها (شامل انواع سیال که نانو ذرات خاص در آن استفاده شده باشد)
• نانولوله ها (تک دیواره، چند دیواره با کاربردهای صنعتی، حافظه های مغناطیسی و غیره)
توضیحات تکمیلی: اهداف برگزاری همایش :
۱٫ ارایه آخرین دست آوردها و فعالت های انجام شده در زمینه فناوری نانو توسط محققان داخلی
۲٫ آشنایی با نوآوری های اخیر در زمینه نانو کامپوزیت ها
۳٫ گسترش، ترویج و آموزش با فناوری نانو
۴٫ ارتقاء دانش تجاری دانشجویان و شرکت کنندگان در همایش از طریق برگزاری کارگاها
۵٫ آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در حوزه تجاری سازی فناوری نانو
۶٫ شناسایی صاحبان ایده در حوزه نانو به منظور مستقر نمودن آنها در مرکز رشد این واحد دانشگاهی
۷٫ ایجاد انگیزه و مشارکت در فعالیت های اقتصادی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان
۸٫ آشنایی با شرکت های دانش بنیان موفق در حوزه های تجاری سازی فناوری نانو


نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی