اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه عالی دفاع ملی
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۷۲۸۹۳۶
نمابر: ۸۸۷۲۸۹۵۱
آدرس سایت: www.mtrd.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محور اول ـ مدیریت جهادی از منظر قرآن، سنت نبوی و اهل بیت (ع):
۱٫ الگوهای مدیریت جهادی از منظر قرآن و احادیث
۲٫ مدیریت جهادی از منظر امام راحل و فرماندهی معظم کل قوا
۳٫ مدیریت جهادی از منظر صاحب¬نظران در منابع اسلامی
۴٫ مصادیق مدیریت جهادی در تاریخ اسلام
محور دوم ـ مفاهیم، مبانی، روش¬ها، الگوها، نظریه ها و آینده پژوهی در مدیریت جهادی:
۱٫ اصول، مبانی و روش¬شناسی مدیریت جهادی
۲٫ چیستی، چرایی و مفهوم شناسی مدیریت جهادی
۳٫ مفاهیم مدیریت جهادی
۴٫ نظریه های مدیریت جهادی
۵٫ الگوهای مدیریت جهادی
۶٫ آینده پژوهی در مدیریت جهادی
۷٫ تغییر و تحولات در مدیریت جهادی
۸٫ ابزار و تکنیک¬ها و شاخص¬های مدیریت جهادی
۹٫ مدیریت نوین و تفکر جهادی
۱۰٫ مدیریت جهادی، خلاقیت و نوآوری
۱۱٫ مدیریت جهادی، انگیزه و تلاش
۱۲٫ مدیریت جهادی، فداکاری و ایثار
۱۳٫ مدیریت جهادی، همگرایی و کار تیمی
۱۴٫ شاخصه¬های رفتاری مدیران جهادی (اعتقادی، اخلاقی و عملکردی)
محور سوم ـ آسیب شناسی و شناخت چالش های مدیریت های متعارف:
۱٫ نقد و آسیب شناسی سبک¬های مدیریت های متعارف
۲٫ مطالعه تطبیقی انواع مدیریت¬ها با مدیریت جهادی
۳٫ پیامدهای مثبت و منفی تغییر رویه مدیریت¬های متعارف به مدیریت جهادی
۴٫ شناخت چالش¬های پیش روی مدیریت¬های متعارف
محور چهارم ـ تجربه نگاری، مستنند سازی روش¬ها، سبک¬ها و الگوهای موفق مدیریت جهادی:
۱٫ نقش و جایگاه مدیریت جهادی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی
۲٫ تجربه نگاری مدیریت جهادی در نیروهای مسلح
۳٫ مستندسازی پروژه¬ها و فعالیت¬های جهادی برجسته کشور و نیروهای مسلح
۴٫ نقش مدیریت جهادی در پیروزی¬های دفاع مقدس
۵٫ نقش دفاع مقدس در شکل¬گیری مدیریت جهادی و پرورش مدیران جهادی
محور پنجم ـ نقش و جایگاه مدیریت جهادی در ارتقای امنیت ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی:
۱٫ بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی دفاع مقدس در ارتقای امنیت ملی
۲٫ بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی دفاع مقدس در تحقق اقتصاد مقاومتی
۳٫ بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی در اداره کشور
۴٫ ارائه الگوی مناسب مدیریت جهادی به¬عنوان پیشران تمدن نوین اسلامی
۵٫ نقش و جایگاه مدیریت جهادی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکترسیدضیاءالدین قاضی زاده فرد
امکان ارسال مقاله: بلی