کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی واجتماعی جامعه- ICSD-گروه پژوهشی اخلاق عرفان و علوم تربیتی- دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران- سروش حکمت مرتضوی-مرکز آموزش و توانمندسازی جامعه
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۸۹۰۹۲۹
نمابر:
آدرس سایت: www.IPconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مطالعات رفتاری جامعه:
لزوم برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین در جامعه
نقش مشاور و راهنمایی در مطالعات رفتاری جامعه
لزوم آموزش و توانمندسازی کودکان استثنایی
روش های نوین یاد دهی و یادگیری در جامعه
نقش و جایگاه برنامه ریزی آموزشی در جامعه
لزوم بکارگیری آموزش و پرورش در جامعه
باورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
آموزشهای قبل از ازدواج و سلامت خانواده
مطالعات رفتاری در بخش ازدواج و خانواده
نقش روانشناسی در مطالعات رفتاری جامعه
مدیریت ، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
نقش اخلاق اسلامی در مطالعات رفتاری
نقش تعلیم و تربیت در مطالعات رفتاری
لزوم توسعه روانشناسی بالینی در جامعه
خانواده پایدار و مهارت های زندگی
علوم تربیتی و روانشناسی:
آموزش و پرورش "پیش دبستانی، ابتدایی ، تطبیقی"
مشاور و راهنمایی( شغلی، خانواده، توانبخشی )
روش های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی
آسیب شناسی علوم تربیتی و روانشناسی
یافته های نوین علوم تربیتی و روانشاسی
برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
روانشناسی هوش و سنجش هوش
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی
روانشناسی احساس و ادراک
روان شناسی شهری و محیط
روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی تعلیم و تربیت
روانشناسی فیزیولوژیک
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی خانواده
سبک زندگی سالم:
نقش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سبک زندگی سالم
نقش سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد در سبک زندگی سالم
نقش شهرداری و وزارت ورزش و جوانان در سبک زندگی سالم
نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در سبک زندگی سالم
نقش صداو سیما و اصحاب رسانه در سبک زندگی سالم
نقش کمیته امدام امام خمینی(ره) در سبک زندگی سالم
نقش حوزه های علمیه و دانشگاه در سبک زندگی سالم
نقش بهزیستی و وزارت کشور در سبک زندگی سالم
راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
تغییر در سبک زندگی و تاثیر آن بر سلامت روان
توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها
راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
نقش روانشناسی در سبک زندگی سالم
نقش رسانه در آموزش و ارتقاء زندگی
قرآن و سبک زندگی سالم
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی