چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تاریخ شروع: یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین – موسسه آموزش عالی مهر اروند
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۴۵۸۳۹۰
نمابر:
آدرس سایت: Niconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
جغرافیا ومدیریت جامع شهری
جغرافیا و محیط زیست
جغرافیا و فناوریهای نوین
جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
جغرافیا ی پزشکی
جغرافیا ی سیاسی
سنجش از دور
طبیعت گردی(اکوتوریسم)
ژئومورفولوژی
آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی گردشگری
توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی.
معماری و شهرسازی
مهندسی معماری
معماری منظر
مدیریت پروژه و ساخت
معماری و مصرف انرژی
معماری و مهندسی عمران
معماری و هویت شهری
معماری وتکنولوژی
مرمت ابنیه سنتی
معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
مطالعات معماری ایران
معماری اسلامی
شهرسازی
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
شهرسازی اسلامی
مزایا و معایب توسعه شهری
حقوق شهری و شهروندی
مشارکت مردمی در امور شهری
استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
روانشناسی شهری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی