کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ شروع: جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه – icsd – گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی – گروه پژوهشی علوم انسانی ومعارف اسلامی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۸۹۰۹۵۶
نمابر:
آدرس سایت: www.cpconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محورهای علوم انسانی:
۱٫ الهیات و معارف اسلامی
۲٫ الگوهای ایرانی اسلامی
۳٫ علوم اقتصادی و توسعه
۴٫ زبان شناسی و آموزش
۵٫ جغرافیا و برنامه ریزی
۶٫ زبان و ادبیات فارسی
۷٫ علوم قرآن و حدیث
۸٫ آموزش و پرورش
۹٫ مشاور و راهنمایی
مطالعات فرهنگی:
۱٫ موانع و مشکلات فرهنگی جامعه
۲٫ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
۳٫ فرهنگ کار و کارآفرینی
۴٫ تربیت اخلاقی و فرهنگی
۵٫ الگوهای فرهنگی پایدار
۶٫ فرهنگ اقتصاد مقاومتی
۷٫ تعلیم و تربیت اسلامی
۸٫ جامعه شناسی فرهنگی
۹٫ سبک زندگی اسلامی
۱۰٫ فرهنگ و اندیشه دینی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی