کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

تاریخ شروع: جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۸۹۰۹۲۹
نمابر:
آدرس سایت: www.spconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
الف-توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت :
۱٫ مدیریت دانش
۲٫ مدیریت MBA
3. مدیریت آموزشی
۴٫ مدیریت و برنامه ریزی
۵٫ مدیریت مالی و بازرگانی
۶٫ مدیریت دولتی و اجرایی
۷٫ مدیریت فناوری اطلاعات
۸٫ مدیریت شهری و صنعتی
۹٫ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۱۰٫ مدیریت کشاورزی و محیط زیست
ب- توانمندسازی جامعه در حوزه اقتصاد :
۱٫ اقتصاد اسلامی
۲٫ اقتصاد و انرژی
۳٫ اقتصاد حمل و نقل
۴٫ اقتصاد خرد و کلان
۵٫ اقتصاد پولی و بانکی
۶٫ حسابداری منابع انسانی
۷٫ اقتصاد شهری و روستایی
۸٫ اقتصاد محیط زیست و کشاورزی
۹٫ اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
۱۰٫ برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
پ- توانمندسازی جامعه در حوزه کارآفرینی:
۱٫ کارآفرینی توسعه
۲٫ کارآفرینی- MBA
3. کارآفرینی سازمانی
۴٫ کارآفرینی و گردشگری
۵٫ آموزش و ترویج کارآفرینی
۶٫ کارآفرینی در بخش عمومی
۷٫ کارآفرینی و فناوری اطلاعات
۸٫ کارآفرینی و خدمات کشاورزی
۹٫ کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی
۱۰٫ کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین
ت- توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگی:
۱٫ جمعیت شناسی و سیاست گذاری فرهنگی
۲٫ امنیت اجتماعی و توسعه نظم عمومی
۳٫ علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
۴٫ جامعه شناسی توسعه فرهنگی
۵٫ روانشناسی ، مشاوره و خانواده
۶٫ جامعه و فرهنگ شهری نوین
۷٫ الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی
۸٫ مطالعات راهبردی فرهنگ
۹٫ علوم ارتباطات اجتماعی
۱۰٫ پژوهش علوم اجتماعی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی