کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در بازاریابی خدمات بانکی

تاریخ شروع: شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: بانکداری و مالی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: پردیس هنر و دانش پاسارگاد
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۲۱۳۱۷۹۶۱۳
نمابر: ۸۹۷۸۶۴۲۸
آدرس سایت: www.phdp.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
روش های پرورش خلاقیت مدیران و کارکنان بانک ها در پروژه های بازاریابی
بررسی و ارائه راهکاری های جذب منابع مالی و وفادار سازی مشتریان کنونی
بررسی روش های جذب و افزایش مشتریان جدید و یافتن بازارهای جدید
باز آفرینی خدمات کنونی با کمک خلاقیت مدیران
مطالعه موردی (Case Study) از خلاقیت های جدید بانک
کار عملی و خلاقیت پروری مدیران
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: زاهدی
امکان ارسال مقاله: خیر