نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
مکان: سایر – دانشگاه جیرفت
گروه بندی: شیمی و فناوری های نانو
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه جیرفت – شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳ – ۰۳۴۴۳۳۴۷۰۶۱ داخلی ۲۷۶
نمابر:
آدرس سایت: Hamayesh-ujiroft.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱-شیمی فیزیک
۲- شیمی معدنی
۳-شیمی آلی
۴-شیمی تجزیه
۵-نانو شیمی
۶-کاتالیست
۷-مهندسی شیمی
۸-مهندسی متالوژی
۹- مهندسی صنایع
۱۰-مهندسی مواد
۱۱-مهندسی مکانیک
۱۲-مهندسی کشاورزی
۱۳- بیو شیمی
۱۴-بیو فیزیک
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر راضیه رضوی
امکان ارسال مقاله: بلی