کنفرانس بین الملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
مکان: قم –
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز مطالعات تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۲۳۰۶۷۸
نمابر:
آدرس سایت: Adconf.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
الف- نوآوری و تحقیق در علوم انسانی
نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی
نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش
نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی
نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی
نوآوری و تحقیق در حوزه علوم اقتصادی
نوآوری و تحقیق در حوزه علوم تربیتی
نوآوری و تحقیق در حوزه روانشناسی
نوآوری و تحقیق در حوزه مدیریت
نوآوری و تحقیق در حوزه تاریخ
مباحث مرتبط با علوم انسانی
ب- نوآوری و تحقیق مطالعات فرهنگی و اجتماعی
توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها
راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
جامعه شناسی مسائل فرهنگی ایران
مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه
سازگاری اجتماعی و فرهنگی
اخلاق و فرهنگ در پژوهش
فرهنگ ازدواج و خانواده
مطالعات زنان و خانواده
زیست اخلاق اسلامی
کتاب و فرهنگ توسعه
دیگرمباحث مرتبط
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی