کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی

تاریخ شروع: پنج شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلام واحد تهران شمال
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۹۰۵۶۸۶۹۵۹
نمابر:
آدرس سایت: Bioconf-tnb.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
فیزیولوژی جانوری و گیاهی
سیستماتیک گیاهی و جانوری
مدلسازی ملکولی
سلولهای بنیادین / ایمنی زیستی
میکروبیولوژی
ژنتیک / بیوتکنولوژی / نانوبیوتکنولوژی
بیوشیمی / بیوفیزیک / فیتوشیمی
فارماکولوژی سلولی و ملکولی
زیست شناسی تکوینی
پدافند غیر عامل در بخش علوم زیستی
علوم و صنایع غذایی
زیست دریا / شیلات / علوم دامی
زیست شناسی سلولی و ملکولی
بخش کشاورزی
(زراعت، اصلاح نباتات، علوم باغی و گیاهان دارویی)
اقتصاد مقاومتی در حوزه علوم زیستی
سایر محورهای مرتبط با علوم زیستی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد جواد شکوری
امکان ارسال مقاله: بلی