پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی معماری و شهر سازی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۴۹۰۹۵۳
نمابر:
آدرس سایت: gpaconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
جغرافیا و برنامه ریزی
جغرافیا ی پزشکی
جغرافیا ی سیاسی
جغرافیا ی طبیعی
سنجش از دور
طبیعت گردی(اکوتوریسم)
ژئومورفولوژی
آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی گردشگری
توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی
معماری و شهرسازی
مهندسی معماری
معماری منظر
مدیریت پروژه و ساخت
انرژی معماری
مرمت ابنیه سنتی
مطالعات معماری ایران
معماری اسلامی
تکنولوژی معماری
شهرسازی
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
شهرسازی اسلامی
توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی