همایش ملی دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران

همایش ملی دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران
conference on New Achievements in Aerospace and Aviation Technology
تاریخ شروع: شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
تاریخ پایان: شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
مکان: کرمان –
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی – واحد هواپیمایی ماهان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۴۳۲۴۸۱۱۷۹
نمابر: ۰۳۴۳۲۴۸۱۱۷۹
آدرس سایت: Emaconf.ir/aero
آدرس ایمیل: elmmehvaran@gmail.com
موضوعات:
مهندسی هوافضا
مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی مکانیک
رباتیک
هوانوردی
توضیحات تکمیلی: همایش ملی دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایرانهمایش ملی دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران
نام مسئول یا دبیر همایش: محمدی
امکان ارسال مقاله: بلی