اولین سمپوزیوم پژوهش در روان‌شناسی ورزش

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران – بیمارستان شریعتی
گروه بندی: ورزشی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه روان‌شناسی ورزش مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۳۳۰۰۳۲
نمابر: ۸۸۳۳۰۰۳۲
آدرس سایت: www.sportpsychology.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
نقش پژوهش در رشد و توسعه‌ی روان‌شناسی ورزش
پژوهش حرفه ای و حرفه ی پژوهشگر ی
موضوعات جدید و به‌روز پژوهشی
معرفی نشریات تخصصی
اخلاق در پژوهش
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای قاضی عسگر
امکان ارسال مقاله: خیر