کارگاه آمـوزشی روش کار با نرم افزار Multiwfn

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
مکان: کرمان – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
گروه بندی: فنی مهندسی
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته – پژوهشکده فوتونیک
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۴۳۱۶۲۳۳۲
نمابر: ۰۳۴۳۱۶۲۳۳۲
آدرس سایت: www.kgut.ac.ir/index.php?module=news&func=display&sid=841
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
آنالیز توپولوژی برای چگالی الکترون
آنالیز مرتبه پیوند و جمعیت
نمایش ساختار مولکولی و اوربیتالی
رسم طیف‌ها، چگالی حالت‌ها، پتانسیل الکترواستاتیک
محاسبه پارامترهای اتمی و توابع فوکویی
آنالیز سطح مولکولی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر