سومین همایش معرفی و آشنایی با شاخص های کلیدی اندازه گیری عملکرد
kpi
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: سایت بیزینس مانیتور ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۰۵۹۸۱۴ – ۲۲۰۴۱۸۱۲
نمابر: ۲۲۰۵۹۸۱۴
آدرس سایت: www.businessmonitor.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱- معرفی مراحل شناسایی و تدوین شاخص های kpi و ضرورت های آن در شرکتهای پخش و توزیع
۲- آشنایی با مراحل اندازه گیری شاخص های kpi در شرکتهای پخش و توزیع
۳- معرفی و ارایه کمیت شاخص های فروش در شرکتهای پخش و توزیع
۴- معرفی و ارایه کمیت شاخص های مالی در شرکتهای پخش و توزیع
۵- معرفی و ارایه کمیت شاخص های منابع انسانی در شرکتهای پخش و توزیع
۶- معرفی و ارایه کمیت شاخص های عملیات (پخش و توزیع ) در شرکتهای پخش و توزیع
۷- ارایه کمیت های تراز شده به ازای انواع شرکتهای پخش و توزیع
۸- نگاهی به تغییرات شاخص های kpi شرکتهای پخش و توزیع در فاصله سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
۹- پیش بینی شاخص های kpi برای شرکتهای پخش و توزیع در سال ۱۳۹۵
توضیحات تکمیلی: در این همایش ، ضمن معرفی شاخص های کلیدی اندازه گیری عملکرد هر یک از حوزه های پخش و توزیع در ایران ، اعداد و مقادیر هر یک از آنها که در نتیجه مطالعات میدانی سخنرانان به دست آمده است معرفی و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا از این طریق بتوانند وضعیت خود را با سایر شرکتهای مشابه مقایسه و تحلیل های لازم را در این خصوص انجام بدهند


نام مسئول یا دبیر همایش: خانم محمدی
امکان ارسال مقاله: خیر