کارگاه سرآمدی با مدل تعالی کسب و کار EFQM
EFQM
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه تهران
گروه بندی: مهندسی صنایع
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: پردیس فناوری کیش
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۹۵۸۹۷۳
نمابر: ۶۶۹۵۸۹۷۳
آدرس سایت: kishtech.ir/?page_id=566
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
آموزش مدل تعالی سازمانی EFQM و روش های خودارزیابی سازمانی (ویرایش ۲۰۱۳) از جمله رویکردهای متداول استقرار تفکر مدیریت کیفیت جامع، بهره گیری از مدل های تعالی سازمانی می باشد. در سال ۱۹۹۲ میلادی، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، چارچوب مدل و جایزه کیفیت اروپایی را که امروزه به عنوان یکی از گسترده ترین ابزارهای اندازه گیری و نظارت نظام مند بر عملیات سازمان شناخته می شود را معرفی نمود. در مدل تعالی EFQM یا EFQM Excellence Model، فرآیندهای هر سازمان، نقش ابزارهایی را دارند که توانمندی کارکنان سازمان را به منظور خلق نتایج ارزشمند شکوفا می نمایند. از همین رو بهبود عملکرد در ساده ترین تعریف خود، فقط و فقط از طریق بهبود فرآیندها و مشارکت کارکنان به وقوع می پیوندد. این مدل در بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله ایران مبنایی برای برگزاری جوایزه ملّی در حوزه تعالی می باشد. در این کارگاه آموزشی علاوه بر آشنایی با سیر تکاملی مدیریت کیفیت، مفاهیم و اجزا مدل تعالی سازمانی EFQM (ویرایش ۲۰۱۰) و تغییرات آن در ویرایش ۲۰۱۳ را فراخواهید گرفت. سپس آموزش های کاربردی در خصوص فرآیند خودارزیابی، فرآیند تدوین اظهارنامه و مهارت های ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM ارائه می گردد.
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر