کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی
workshop on international correspondence and businese letters
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه تهران
گروه بندی: بازاریابی و فروش
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: پردیس فناوری کیش
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۹۵۸۹۷۳
نمابر: ۶۶۹۵۸۹۷۳
آدرس سایت: kishtech.ir/?p=1271
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
درباره کارگاه
این کارگاه که در دوره کنونی اهمیت بیشتری پیدا نموده است از سوی پردیس فناوری کیش وبا همکاری دانشگاه تهران ویژه مدیران – کارشناسان حوزه های بین المللی – قرارداد ها و بازاریابی برگزار میگردد.
پیش نیاز : آشنایی با مکالمه و گرامر زبان عمومی انگلیسی و مباحثات تجارت و بازرگانی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر