نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
۱۹th iranian chemistry congress
تاریخ شروع: دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
مکان: شیراز – دانشگاه شیراز
گروه بندی: شیمی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۶۴۶۰۹۰۶
نمابر: ۰۷۱۳۶۴۶۰۹۰۶
آدرس سایت: Icc19.shirazu.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
شیمی تجزیه
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی فیزیک
نانو شیمی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر عبدالکریم عباسپور
امکان ارسال مقاله: بلی