ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۶۰۰۱۵۲
آدرس پستی دبیرخانه: تهران-میدان پونک – بلوار اشرفی اصفهانی- خیابان امام حسن-مجتمع دانشگاهی نیایش- دانشکده معماری و شهرسازی واحد تهران مرکزی
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

National Conference on Architecture and Urbanism from Theory to Practice

Poster of National Conference on Architecture and Urbanism from Theory to Practice

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای همایش ملی" معماری و شهرسازی؛ از نظریه تا عمل "
معماری:

-نظریه های جدید و معماری معاصر
– نظریه های فلسفی و تفکر معمارانه
– ریاضیات نوین و ایده پردازی در معماری
– معماری آینده و زیبایی شناسی منظر محیط

معماری پایدار و زندگی آینده
عناصر طبیعی در طراحی معماری
انرژی های طبیعی و تنظیم روابط فضایی در معماری
معماری سبز و آینده بشر

معماری بومی و ارزش های فضایی
-عصر فناوری و ارزش های زمینه ای
– بوم گرایی در جهان معاصر و کاربردهای آن در معماری
– معماری بومی و روش های مرمت و باززنده سازی

معماری اسلامی و منظر معاصر
– عصر فناوری و ارزش نمادها
-نمادهای اسلامی و ارزش های سرزمینی
– معماری اسلامی و روش های مرمت و نگهداری

شهرسازی:

نظریه های جدید و شهرسازی نوین
– نظریه های فلسفی ، ایده پردازی و آینده پژوهی شهری
-نگرش نوین به شیوه آموزش شهرسازی در ایران
-تحقق پذیری طرح های توسعه شهری

شهرهای آینده و محیط پایدار
-مظاهر طبیعت و روانشناسی محیطی
– انرژی های تجدیدپذیر در برنامه ریزی ، طراحی و حمل و نقل شهری
-شهرهای جدید و آینده زمین

شهرهای خودکفا و کیفیت فضایی
-حکمروایی و مدیریت مطلوب شهری
– جهانی شدن و نگرش نوین به عملکرد و محتوای کیفی فضا های شهری
-کیفیت محیط شهری و تجارب باززنده سازی بافت ها

شهر اسلامی و جامعه امروز
– عصر ارتباطات و ارزش نشانه ها و نمادهای کالبدی
-نشانه ها و نمادهای شهر اسلامی و فرهنگ جوامع
-منظر اسلامی و کارکرد شهر امروز