اجلاس بین المللی جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
international safe community conference Mashhad 2017
تاریخ شروع: دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
مکان: مشهد –
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: شهرداری مشهد
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۴۱۲۳۲۱
نمابر: ۰۵۱۳۸۴۱۲۳۲۱
آدرس سایت: Safe2017.mashhad.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱- ایمنی و حمل ونقل درون شهری
ایمن سازی پیاده روها
ایمن سازی معابرشهری
حمل و نقل پاک و ایمن
ایمنی وسائل نقلیه و استانداردها
قوانین راهنمایی و رانندگی و جامعه ایمن
۲- سلامت، بهداشت، محیط زیست و جامعه ایمن
مراقبت تروما
ارایه خدمات بهداشتی به منظور پیشگیری و کنترل بروز نابسامانی های بهداشتی
جامعه ایمن و سلامت روح و روان
تغذیه و جامعه ایمن
۳- ایمنی در اماکن و محیط های شهری
ارتقا ایمنی محیطی با تاکید بررویکردهای نوین (به ویژه در مدارس ، اماکن مذهبی و..)
نقش اصول ارگونومی و بهداشت محیط در ایجاد شهر ایمن
۴- ایمنی و خدمات شهری
نقش خدمات شهری در جامعه ایمن
محیط زیست و جامعه ایمن
۵- طراحی شهری و شهرسازی ایمن
منظر شهری و آسایش بصری و آرامش روانی
شاخصهای برنامه ریزی و طراحی شهری موثر در ارتقا ایمنی شهروندان (به ویژه گروههای آسیب پذیر معلولین ، سالخورگان و…)
نقش روشنایی شهری و طراحی نورپردازی در ایمنی شهر
ایمن سازی تاسیسات شهری به منظور جلوگیری از بروز حوادث
۶- فناوری اطلاعات ، ارتباطات ، هوشمند سازی و جامعه ایمن
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تشخیص ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات حوادث
هوشمند سازی و جامعه ایمن
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمند سازی در ایمنی فضاهای مجازی
۷- فرهنگ شهروندی و جامعه ایمن
آموزش های شهروندی و نقش آن در جامعه ایمن
فرهنگ ایمنی و نقش شهروندان در ارتقا ایمنی جامعه
حقوق شهروندی و جامعه ایمن
آموزه های دینی و جامعه ایمن
۸- مدیریت ایمنی و ریسک
شاخص های مدیریت خطرپذیری بحران های شهری
راهبردهای پیشگیری از ریسک های شهری
ریسکهای اولیه و ثانویه ناشی از تغییرات اقلیم در شهرها
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر امیر عزیزی
امکان ارسال مقاله: بلی