چهارمین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
The fourth international and the Seventh notional conference of Tourism,Geography and Stable Environment
تاریخ شروع: یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵
مکان: همدان – مرکز همایش های بین المللی بنیاد همایش
گروه بندی: جغرافیا
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه کاوشگران علم دانش بوعلی سینا،مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران،مرکز پژوهشی بنیاد همایش،ISE
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲
نمابر: ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲
آدرس سایت: Conf3.bonyadhamayesh.ir/fa
آدرس ایمیل:
موضوعات:
گردشگری و محیط زیست
گردشگری وطبیعت گردی
گردشگری و جغرافیا
گردشگری ومدل های اقلیمی
گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
گردشگری در سواحل
گردشگری و توسعه پایدار
گردشگری شهری
گردشگری روستایی
استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
گردشگری مذهبی
گردشگری فرهنگی
گردشگری وموزه ها
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
آموزش و تورگردانی گردشگری
گردشگری وموسیقی های محلی
گردشگری ادبی
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر آستانی
امکان ارسال مقاله: بلی