کارگاه آموزشی زبان تخصصی مدیریت پروژه و مدیریت قرارداد
English for Specific Purposes (ESP)
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه تهران
گروه بندی: سایر
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: گروه مطالعات نظام پیمانکاری
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۳۰۳۱۱
نمابر: ۸۹۷۸۷۶۸۹
آدرس سایت: WWW.PMPG.IR
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی: هدف؛ ایجاد آمادگی و آموزش مدیران پروژه، کارشناسان و تیم پروژه، مدیران حقوقی و قراردادی، مدیران تدارکات و بازرگانی و مالی و اداری در زمینه زبان تخصصی کاربردی
موضوعات زبان تخصصی مدیریت پروژه؛ (ارائه دهنده: مهندس حمیدرضا بهمنش)
معرفی استانداردها، نهادها و سازمان های متولی مدیریت پروژه
واژگان تخصصی اسناد و مدارک استانداردهای مدیریت پروژه
واژگان و عبارات کاربردی در مذاکرات و مکاتبات پروژه نمونه مکاتبات و ارتباطات استاندارد مدیریت پروژه در تئوری و عمل
موضوعات زبان تخصصی مدیریت قرارداد؛ (ارائه دهنده: دکتر جواد حداد)
معرفی قراردادهای بین المللی عمرانی و صنعتی واژگان تخصصی موافقتنامه ها و قراردادهای نمونه فیدیک
واژگان و نکات کاربردی در تنظیم عبارات حقوقی – قراردادی در پروژه ها
مکاتبات نمونه واجد آثار حقوقی قراردادی برای کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسان مشاور

نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای مهندس میرمحمدی
امکان ارسال مقاله: خیر