چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
International Conference on Strategic Management
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۲۲۰۵۳۷-۸۸۲۲۹۹۰۱
نمابر: ۸۹۷۷۳۰۰۲
آدرس سایت: icsm.ut.ac.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
حورهای اصلی
– رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک
– آینده نگاری و توسعه چشم انداز در سطح ملی ، صنعت و بنگاه
– سیاستگذاری در سطوح ملی ، منطقه ای و بخشی
– استراتژی های رقابت، همکاری و هم رقابتی
– مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ
– استراتژی سرمایه انسانی دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده
– توانمندیهای پویا، استراتژی تکنولوژی و نوآوری و مدل کسب و کار
– مدیریت استراتژیک در عمل: تدوین استراتژی، همراستاسازی ، پیاده سازی، ارزیابی و مباحث رفتاری استراتژی
– حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی
محور ویژه
– توسعه دانش و تجارب مدیریت استراتژیک با بهره گیری از علوم شناختی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر علی حیدری
امکان ارسال مقاله: بلی