آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
Land use planning, the status of Caspian Sea and development prospect of Gilan
تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۵
مکان: انزلی – منطقه آزاد تجاری صنعتی
گروه بندی: جغرافیا
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه گیلان با همکاری منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۳۷۹۵۳۳۷۷۴
نمابر:
آدرس سایت: Georegional.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
آمایش سرزمین، تجارب ، روندها و چشم انداز
ژئواکونومی خزر و چشم انداز توسعه ملی
وزن ژئوپلیتیک خزر و چشم انداز توسعه گیلان
گردشگری و چشم انداز توسعه گیلان
منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی – فرصت ها و چالش ها
محیط زیست و توسعه پایدار گیلان
فرهنگ و هویت ، جنبش های اجتماعی گیلان
سازمان دهی سیاسی فضا ، پدافند غیر عامل و ملاحظات انتظامی نواحی مرزی گیلان
نقش منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در کریدور شمال – جنوب
نقش منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در کریدو پیشنهادی ارومچی – آکتائو – انزلی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر یوسف زین العابدین
امکان ارسال مقاله: بلی