کارگاه تخصصی و کاربردی روش های تامین مالی واردات و صادرات

تاریخ شروع: جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: کسب و کار
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۱۰۹۲۲ – ۶۶۵۲۱۵۳۷
نمابر: ۸۹۷۸۶۱۴۸
آدرس سایت: www.evand.ir/fin
آدرس ایمیل:
موضوعات:
انواع روشهای تأمین مالی از منابع بین المللی (فاینانس)، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و …
شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های تأمین مالی در دوران پسا تحریم
شرایط و الزامات قانونی جدید داخلی و بین‌المللی در اخذ تسهیلات مالی خارجی
ریسک‌های استفاده از تسهیلات مالی میان و بلند مدت خارجی
گام به گام مراحل اجرایی یک قرارداد تأمین مالی
شرایط و ضوابط تأمین مالی صادرات
توضیحات تکمیلی: پیرو هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو تن از مدیران با تجربه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کارگاه تخصصی و کاربردی آشنایی با روش های تامین مالی واردات و صادرات حضور پیدا کرده اند. در این کارگاه با ذکر مفاهیم پایه به بررسی انواع روشهای تأمین مالی از منابع بین‌المللی، ساختار و محتوای قرارداد‌های مالی (شرایط مالی، حقوقی و …) با اشاره به الزامات و شرایط جدید در بازارهای بین‌المللی و انواع ریسک‌ها و هزینه‌های مالی پرداخته می شود. در ادامه مراحل اجرایی یک قرارداد تأمین مالی به تفکیک اداری، بانکی و ضوابط قانونی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب ساز وکارهای بین‌المللی تأمین مالی (مقررات OECD) تشریح می‌گردد. در بخش آخر روشها و ضوابط تأمین مالی صادرات ارائه و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهینامه رسمی دانشکده مدیریت و مدرک بین المللی ANCCP ایتالیا اعطاء می گردد.

نام مسئول یا دبیر همایش: سید مهدی ابطحی
امکان ارسال مقاله: خیر