دوره آموزشی شکل گیری تحول

تاریخ شروع: پنج شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – پردیس سینما قلهک
گروه بندی: سایر
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: موسسه سحر مدیران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۰۵۹۲۸۴ – ۲۶۷۰۵۵۹۷
نمابر:
آدرس سایت: www.saharmodiran.com
آدرس ایمیل:
موضوعات:
– انجام تغییرات جزئی
– دریافت پاداش برای رفتارهای غلط !
– تلنبار شدن اطلاعات
– شاه کلید مشترک تمام انسانهای فوق موفق
– قوانینی که در هیچ دانشگاهی آموزش ندیده اید و …
همراه با بارش ایده و راهکار برای ایجاد تحول در زندگی
از زبان پر طرفدارترین سخنران ایران دکتر شاهین فرهنگ
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر