کارگاه مارکتینگ به زبان ساده

تاریخ شروع: شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – مرکز آموزش برنداِبات
گروه بندی: بازاریابی و فروش
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: گروه آموزش کسب و کار برنداِبات
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۴۵۱۳۱۹ – ۰۹۳۵۸۷۶۸۹۲۸
نمابر:
آدرس سایت: Brandabout.ir/business-edu
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
اشاره کلی به طیف فعالیتهای بازاریابی- مدل STP
آمیزه بازاریابی-فروش و مشتری یابی
طراحی و توسعه محصول- توزیع و پخش
اطلاع رسانی و تبلیغات -هزینه یابی و قیمت گذاری
رضایت و وفاداری مشتری -خدمات وابسته و مربوط به کالا
مدل کلی برای مدیران بازاریابی و فروش – پرسش و پاسخ
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: خانم پیرهادی
امکان ارسال مقاله: خیر