سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
Third International Congress on Religious Culture and Thought
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
مکان: قم –
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه سفیران فرهنگی مبین با همکاری جوامع علمی و دانشگاهی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۸۴۲۱۴۰۴
نمابر: ۲۸۴۲۱۴۰۴
آدرس سایت: Worldconference.ir/religion3/default.aspx
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱٫ معارف اسلامی ، فرهنگ و اندیشه دینی
۲٫ فقه، فرهنگ و اندیشه دینی
۳٫ تمدن نوین اسلامی
۴٫ فلسفه، فرهنگ و اندیشه دینی
۵٫ تاریخ، فرهنگ و اندیشه دینی
۶٫ علوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه دینی
۷٫ علوم اجتماعی، فرهنگ و اندیشه دینی
۸٫ اقتصاد، فرهنگ و اندیشه دینی
۹٫ مدیریت، فرهنگ و اندیشه دینی
۱۰٫ حقوق، فرهنگ و اندیشه دینی
۱۱٫ اخلاق و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی
۱۲٫ روانشناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
۱۳٫ جغرافیا ( محیط شهری و روستایی) و فرهنگ و اندیشه دینی
۱۴٫ هنر و رسانه، فرهنگ و اندیشه دینی
محوریت ویژه: زمینه سازان ظهور
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد نصیری
امکان ارسال مقاله: بلی