اولین همایش ملی مدیریت،کارآفرینی و اقتصاد با محوریت ویژه اقتصاد مقاومتی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
The first national conference on management, entrepreneurship and economics with a special focus on business development and knowledge-based economy and resistive
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
مکان: شهرکرد – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه فرهنگی و هنری اخلاق آفرینان ارزش پژوه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۸۳۳۳۶۱۰۲۵
نمابر: ۰۳۸۳۳۳۶۱۰۲۵
آدرس سایت: www.entconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محورهای مدیریت
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی بین المللی
مدیریت استراتژیک
بازرگانی داخلی
مدیریت دولتی
توسعه منابع انسانی
طراحی سازمان های دولتی
بودجه و مالی عمومی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
مدیریت تحول
مدیریت صنعتی
تحقیق در عملیات
تولید در عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت منابع اطلاعاتی

توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر حجت الله مرادی پردنجانی
امکان ارسال مقاله: بلی