کنفرانس یافته های نوین پژوهشی وآموزشی،عمران،معماری،شهرسازی و محیط زیست ایران
The National Conference of new research and training,civil engineering,architecture,urbanism and environment of Iran
تاریخ شروع: جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه آزاد تهران شرق – دانشکده فنی مهندسی
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۸۷۲۱۷۳۵۳
نمابر:
آدرس سایت: Ircivilconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مهندسی عمران "تمام گرایشها " مهندسی معماری وشهرسازی"تمام گرایشها " محیط زیست "تمام گرایشها " سایر ایده ها وفناوری های نوین مرتبط با موضوع کنفرانس
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای جلیلیان
امکان ارسال مقاله: بلی