کنفرانس بین المللی علوم گوهر از دانایی تا دارایی
۱۴th conferences on Biological Chemistry, zabol, Iran
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
مکان: سایر – دانشگاه زابل
گروه بندی: زمین شناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه زابل
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۴۳۱۲۳۲۰۴۵
نمابر: ۰۵۴۳۱۲۳۲۰۴۵
آدرس سایت: Gemconf2016.uoz.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
اکتشاف و معدنکاری اکتشاف گوهر
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر علی شهریاری
امکان ارسال مقاله: بلی