ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن دبیرخانه: ۰۵۴۳۱۱۳۶۷۷۸
آدرس پستی دبیرخانه: زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دفتر کارشناس پژوهشی دانشکده
ایمیل: [email protected]
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس
کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران

کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان -دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

باتوجه به اهمیت روز افزون نقش اطلاع­ رسانی نتایج پژوهش­ های دانشگاهی و سازمانی در چرخه تولید دانش و برخورداری شرق ایران از مراکز دانشگاهی متعدد از یک سو و ظرفیت­ های ژئوپلتیک مختلفی همچون اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، وحدت ملی و ارتباطات منطقه­ ای و بین­ المللی از سوی دیگر؛ همایش ملی" راهبردهای توسعه شرق ایران" در دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف ایجاد بستری برای برقراری ارتباط و تبادل آراء میان دانشگاهیان پیشرو ، پژوهشگران فعال در عرصه اجرا و پیشگامان فعالیت های اقتصادی، به منظور بهره­ گیری بهینه از کارکردهای شرق کشور و تحقق توسعه پایدار در سایه اقتصاد مقاومتی در روزهای ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار می گردد.

اهداف همایش:
– شناخت ظرفیت­های اقتصادی و سرمایه­گذاری شرق ایران در راستای تحقق توسعه متوازن و سیاست­های اقتصاد مقاومتی
– تحلیل نقش و جایگاه فقر، توسعه انسانی و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا
– تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران
– دستیابی به راهبردهای توسعه پایدار با تاکید بر نقش محیط زیست و منابع طبیعی در شرق ایران
– دستیابی به راهبردهای توسعه پایدار با تاکید بر نقش حکمرانی خوب و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران
– تبیین ضرورت، اهمیت، نقش و جایگاه توسعه شرق ایران در توسعه ملی
– جلب توجه اندیشمندان، صاحب‌نظران، برنامه­ریزان و سیاستگذاران به مقوله توسعه شرق ایران و ارائه رهنمودها، راهبردها و راهکارهای نیل به وضعیت مطلوب با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی

محورهای همایش:

۱- ظرفیت­های اقتصادی شرق ایران در توسعه متوازن و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
۱-۱ نقش و جایگاه مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه­های مرزی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
۱-۲ ظرفیت صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
۱-۳ نقش بخش صنایع و معادن در توسعه شرق ایران در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
۱-۴ ظرفیت بخش کشاورزی و شیلات در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
۱-۵ ظرفیت گردشگری در توسعه شرق ایران
۱-۶ ظرفیت زیرساخت­های حمل و نقل، بنادر و ترانزیت در توسعه شرق ایران
۱-۷ چگونگی تخصیص و تجهیز منابع دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت­ها در راستای توسعه شرق ایران
۱-۸ نقش سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی در توسعه شرق ایران و راهکارهای جذب آن
۱-۹ چالش­ها و فرصت­های تامین منابع مالی سرمایه­گذاری­ها با رویکرد مذاهب مختلف اسلامی و نقش آن در توسعه شرق ایران
۲- تحلیل نقش وجایگاه فقر، توسعه انسانی و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا
۲-۱ تحلیل وضعیت زیرساخت­های اجتماعی در شرق ایران
۲-۲ بررسی موانع توسعه انسانی در شرق ایران
۲-۳ تحلیل شاخص­های فقر و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران
۲-۴ تحلیلی از آسیب­های اجتماعی و ارائه یک مدل اجتماعی درونزا با توجه به ظرفیت­های اجتماعی شرق ایران
۲-۵ نقش سازمان­های مردم نهاد در توسعه شرق ایران
۲-۶ تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه
۳- تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارافرینی پویا در شرق ایران
۳-۱ نقش آموزش مهارت­های مختلف در راستای توسعه انسانی در توسعه شرق ایران
۳-۲ راهکارهای توسعه نظام کارآفرینی پویا در راستای توسعه شرق ایران
۳-۳ تحلیل فضای کسب وکار در منطقه شرق ایران و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت آن
۳-۴ نقش شرکت­های دانش بنیان در توسعه شرق ایران با تاکید بر سیاست­های اقتصاد مقاومتی
۳-۵ نقش و جایگاه خوشه­های صنعتی و خوشه­های کسب و کار در توسعه نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران
۴- نقش حکمرانی خوب و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران
۵- نقش محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه شرق ایران
۵-۱ ظرفیت انرژی­های تجدیدپذیر در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
۵-۲ اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست، خشکی و خشکسالی
۵-۳ تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه­های سرمایه­گذاری محور شرق ایران