نخستین کنفرانس بین المللی چالش های الکترونیکی ۲۰۱۶
۱st Tehran Echallenges International Congress 2016
تاریخ شروع: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز توسعه اطلاعات کاربردی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۸۴۴۹۷۴ – ۸۸۸۴۴۹۷۳
نمابر: ۸۸۸۳۲۶۸۱
آدرس سایت: ۱eciconf.com/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
اولویت های موضوعی:
رایانش ابری
همکاری نوآوری باز و وآزمایشگاه زندگی
سلامت الکترونیکی و سلامت موبایل
دولت الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی، مردم سالاری الکترونیکی
ICT برای توسعه
شمول الکترونیکی
زیرساخت‌های الکترونیکی و شبکه‌های هوشمند
ICT مرتبط با کارآفرینی و نوآوری
محتوای هوشمند و معناشناسی
برنامه‌های کاربردی موبایل
سازمان‌های مجازی، هوشمند و شبکه بندی شده
مدیریت امنیت و هویت
مفاهیم اجتماعی فناوری
محیط زیست پایدارافزایش آموزش از طریق تکنولوژی و مهارت‌های ICT
اینده اینترنت و شهرهای هوشمند شامل اپلیکیشن‌های FIWAR
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر