دومین همایش ملی جامعه بینا شهروند نابینا
The Second Conference of the Sighted Society Society and Visually Impaired Citizens Major Theme: Civil Societies and Life Quality of the Blind and the Visually Impaired
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
مکان: کاشان – دانشگاه کاشان
گروه بندی: علوم اجتماعی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه کاشان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۵۵۹۱۳۷۴۱
نمابر:
آدرس سایت: www.blindconference.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
• نقش تشکلهای مدنی در ارتقاء کیفیت روابط بین فردی در خانواده های نابینایان و کم بینایان.
• نقش تشکلهای مدنی در فرایند کارآفرینی و گسترش بازار کار نابینایان و کم بینایان.
• نقش تشکلهای مدنی در توسعه و تسهیل کاربرد فناوریهای ارتباطی و دسترسی اطلاعات برای نابینایان و کم بینایان.
• راهکارهای توسعه و اثربخشی تعامل میان سازمانهای دولتی و تشکلهای مدنی نابینایان و کم بینایان.
• راهبردهای اثربخشی تشکلهای مدنی براعتلای حقوق شهروندی نابینایان و کم بینایان.
• نقش تشکلهای مدنی در توسعه همه جانبه آموزش و تاثیر آن بر کیفیت زندگی نابینایان و گم بینایان.
• نقش تشکلهای مدنی در توسعه و ارتقاء سلامت نابینایان و کم بینایان.
• نقش تشکلهای نابینایان و کم بینایان در گستره تعامل با شاخصهای سرمایه اجتماعی.
• نقش تشکلهای مدنی در بهبود کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان؛ مبتنی بر تجارب جهانی.
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر نرگس نیکخواه قمصری
امکان ارسال مقاله: بلی