نخستین کنگره ملی زنان موفق ایرانی

تاریخ شروع: سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵
مکان: تهران – هتل المپک
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۳۶۹۹۰۹۴
نمابر: ۸۹۷۸۶۵۲۴
آدرس سایت: topwomeni.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
عدالت جنسیتی در توازن زندگی و کار
بررسی شرایط جهت توسعه زنان مدیر، نخبه و فرهیخته
بررسی شرایط تسهیل مسیر جهت حضور فعال زنان در جامعه
فراهم سازی بستر رشد استعداد های بانوان در حوزه های مختلف
شناسایی بانوان مجرب و متعهد جهت بر عهده گرفتن مسئولیت در کشور
بررسی نقشه راه هدفمند در حوزه زنان
بررسی راهکارهای تبدیل تهدید ها به فرصت ها در حوزه زنان
بررسی توانمندی بانوان ایرانی در عرصه های مدیریت، کارآفرینی و اشتغال
نقش زنان در توسعه اقتصادی
رابطه خانواده با موفقیت بانوان
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی