سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

تاریخ شروع: جمعه ۰۲ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۰۲ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گروه بندی: شیمی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA)
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۴۲۸۷۰۷ – ۸۸۴۳۸۰۸۸
نمابر:
آدرس سایت: www.checonf3.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
– شیمی
– مهندسی شیمی
– نانو
-پتروشیمی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: پرفسور کریم زارع
امکان ارسال مقاله: بلی