کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
International Conference Criticize and Analysis of Management
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵
مکان: مشهد –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: پژوهشکده موسسه علمی فرهنگی هنری آپادانا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۷۱۸۴۸۱
نمابر: ۰۵۱۳۸۷۱۸۴۸۱
آدرس سایت: Iccam.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
نقد و واکاوی خطاهای هاله ای و دوره ای مدیرت
نقد و واکاوی میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد مدیریت شهری
نقد و بررسی عملکرد مدیریت در حوزه ایران گردی و جهانگردی
نقد و واکاوی عملکرد مدیریت راهبردی در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی
نقد و واکاوی عملکرد و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمانها و نهادهای دولتی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای شیرازی
امکان ارسال مقاله: بلی