دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری
۲nd International Conference on Accounting, Economics and Banking
تاریخ شروع: شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: حسابداری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۶۶۲۱۳۱۹
نمابر: ۸۹۷۸۶۵۲۴
آدرس سایت: Caei.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
پژوهش محوری حسابداری
آموزش توسعه حرفه‌ حسابداری و حسابرسی
اندیش‌پایه‌ها، مبانی فلسفی و نظری حسابداری
حسابداری، فرهنگ و توسعه دانش مالی
اقتصاد کاربردی بارویکرد ملی :
اقتصاد بازرگانی کاربردی
اقتصاد انرژی کاربردی
اقتصادسنجی کاربردی
اقتصاد پولی کاربردی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی