نخستین همایش بین المللی کشاورزی ایران
۱st International Comprehensive Conference on Agriculture
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۶۶۲۱۳۱۹
نمابر: ۸۹۷۸۶۵۲۴
آدرس سایت: Ciag.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
– مهندسی کشاورزی
– منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری
– مدیریت مناطق بیابانی
– آبیاری و زهکشی
– زراعت و اصلاح نباتات
– مهندسی اقتصاد کشاورزی
– علوم باغبانی
– ترویج و آموزش کشاورزی
– علوم خاک
– مکانیزاسیون کشاورزی و مکانیک بیوسیستم
– کشاورزی پایدار
و …
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی