ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهر اروند،انجمن حمایت از طبیعت ایران،گروه ترویجی دوستداران محیط زیست
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۴۹۱۵۸۷
نمابر:
آدرس سایت: naconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
محیط زیست و آمایش سرزمین
علوم تکنولوژی نهال و بذر
علوم باغبانی و فضای سبز
حشره شناسی کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم دام و دامپزشکی
جنگل و مرتع و بیابان
علوم شیلات و آبزیان
علوم و صنایع غذایی
آبیاری و زهکشی
توسعه روستایی
و سایر موارد مرتبط و…
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی