دومین کنفرانس بین المللی فروش و خدمات پس از فروش خودرو
۲nd Automotive Industry Sales & Aftersales International Conference (AutoISAS 2016)
تاریخ شروع: دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: همایش آرا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۴۸۴۳ داخلی ۱۰۲۳
نمابر: ۲۴۸۴۳
آدرس سایت: www.autoisas.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱- شناسایی سهم خدمات (فروش و پس از فروش) در ارتقاء برند
۲- آسیب شناسی زنجیره خدمات (فروش و پس از فروش)
۳- اقتصاد خدمات (فروش و پس از فروش)
۴- مؤلفه های موثر در رضایتمندی و وفاداری مشتریان در خدمات (فروش و پس از فروش)
۵- حاکمیت و قوانین در موضوع خدمات (فروش و پس از فروش)
۶- الگو ها و رویه های موفق در خدمات (فروش و پس از فروش)
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: خانم رزاقی
امکان ارسال مقاله: بلی