همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
The International Conference on Interdisciplinary Quranic Studies
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
مکان: مشهد –
گروه بندی: دین و مذهب
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور/جهاد دانشگاهی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۴۸۵۶۵۷
نمابر:
آدرس سایت: www.muslimstudents.ir/research
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
الف: مبانی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم
۱٫ وضعیت موجود مطالعات میان رشته‌‎ای قرآن کریم؛ شناسایی، ویژگی‌ها، نقد و بررسی، آسیب‌شناسی، و ….
۲٫ چرایی و چیستی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم: ضرورت، امکان، مطلوبیت، مفهوم، مبانی، ابعاد، ویژگی‌ها و… .
۳٫ روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم: گونه ها، دیدگاه ها، مکاتب، رویکردها، رهیافت‌ها، کارکردها، و … .
۴٫ بررسی دیدگاه‌های مختلف درباب رابطه قرآن با دانش‌های بشری ونقش قرآن در تحول علوم وشکل‌گیری ایده‌های نوین.
۵٫ اعجازشناسی قرآن در پرتو مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم.
ب: قرآن و سلامت:
۱٫ سنجش آثار آموزه‌های نظری و عملی قرآن کریم بر ابعاد مختلف سلامت.
۲٫ تبیین مولفه‌های سلامت در ابعاد مختلف(جسمی، روانی و اجتماعی) از منظر قرآن.
۳٫ نیازسنجی پژوهشی و تبیین خلأهای نظری موجود در مباحث میان رشته‌ای قرآن کریم و سلامت
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی