پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – مرکز همایش های بین المللی بیمارستان امام خمینی(ره)
گروه بندی: پزشکی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن علمی پزشکان قانونی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۳۲۷۹۵۰
نمابر: ۸۸۳۲۸۱۳۹
آدرس سایت: www.isfmt.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
موضوع اصلی: نقش پزشکی قانونی در تحول نظام سلامت
محورهای فرعی
۱- پزشکی قانونی بالینی
۲- آزمایشگاه پزشکی قانونی
۳- حقوق پزشکی و قصور پزشکی
۴- باروری مصنوعی، اهداء عضو و بیوتکنولوژی .
۵- پرستاری و مامایی قانونی
۶- اخلاق پزشکی و فقه پزشکی
۷- پلیس علمی و پزشکی قانونی
۸- مرگ شناسی و اتوپسی پزشکی قانونی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر حسن توفیقی
امکان ارسال مقاله: بلی