همایش ملی دانشگاه محور توسعه
National Confernce University – Driven Development
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
مکان: تربت‌حیدریه – دانشگاه پیام نور
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور تربت حیدریه
تلفن تماس با دبیرخانه: ۵۲۲۹۱۳۷۵ – ۰۵۱
نمابر: ۵۲۲۹۲۰۶۵ – ۰۵۱
آدرس سایت: www.udd2016.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محور اصلی
آینده پژوهی
حوزه های نوین در مدیریت و مدیریت دانش
کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی
نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
نقش دانشگاه در توسعه
دانشگاه پیام نور افق ۱۴۰۴
سایر زمینه های مرتبط
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: سید علی وزیری
امکان ارسال مقاله: بلی