همایش توسعه تجارت بین الملل

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران – مرکز همایش های کتابخانه ملی
گروه بندی: مدیریت و نوآوری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: کاوشگران پرسیس
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۸۷۷۲۵۷
نمابر:
آدرس سایت: persisexplorer.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توسعه صادرات و انتظارات بازارهای بین المللی
توسعه ارتباطات بین الملل و شرکای تجاری
مدیریت بین المللی کسب و کار و توسعه تجارت در قاره های مختلف
توسعه بازارهای بین المللی و توزیع جغرافیایی آن
برونسپایری و مدیریت منابع خارجی
شناسایی منابع خارجی، آماده سازی و اجرای پروژ های برون سپاری
قراردادهای بین المللی
امور گمرکی و بازرگانی بین الملل
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای عابدینی
امکان ارسال مقاله: خیر