ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوی های باز
۶th International Conference on Management & accounting AND 3th International Conference on entrepreneurship and open innovation
تاریخ شروع: شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: همایشگران مهر اشراق
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۶۳۲۵۴۷۹۳۶
نمابر: ۰۲۶۳۲۵۴۷۹۳۶
آدرس سایت: Modirconf.com/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت
کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی

توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای بابک بتویی
امکان ارسال مقاله: بلی