نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
۹th national electrical engineering and renewable energy conference
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مکان: علی‌آباد – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۱۶۶۸۰۴۰۷
نمابر:
آدرس سایت: Neerec.aliabadiau.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
Photovoltaic Technologies
Wind Energy Technologies
Wave, Tidal, Ocean Energy Technologies
Solar Thermal Technologies
Biomass Energy Technologies
Geothermal Energy Technologies
Power Electronics Applications in Renewable Energy Technologies
Smart Grids
Combined Heat and Power Systems
Energy Management in Renewable Energy System
Communicative Approaches in Renewable Energy System
Sustainable Architecture in Renewable Energy Systems
Energy analysis and Management in building Environment
Co2 Sequestration and Stronge
New Energy sources in building
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: محمدباقر معتمدی نژاد
امکان ارسال مقاله: بلی